I nderuar aplikant, përpos plotësimit të formularit me disa të dhëna të formimit dhe gjeneraliteteve tuaja, letra e interesit përbën elementin më të rëndësishëm të përzgjedhjes suaj.

  Pjesa I: Informacion bazik

  Pjesa II: Pse doni te ndiqni kete modul?

  ZGJIDHNI SE CILËN KLASË DO DËSHIRONI TË NDIQNI

  CILA MENDONI QË ËSHTË AFTËSIA JUAJ MË E MADHE
  CILA MENDONI QË ËSHTË DOBËSIA JUAJ MË E MADHE

  Pjesa III: Letra e interesit