Evente Motivuese

MOS PRIT

Mbi të gjithë e më shumë se të gjithëve i detyrohesh VETES!

EVENT MOTIVUES

Udhëheqim nëse jemi në timonin e një motorri që matet me “kuaj fuqi” rini!

EVENT MOTIVUES

Kujdes zakonet! Zakonet janë mësime por edhe pësime

MOS PRIT

Mos Prit! Por, Mos IK!

MOS PRIT

Një ide është më e fuqishme se një armë.