Katër Nivele trajnimi që aftësojnë në Lidership, Komunikim, Karrierë

Trajnim MOTIVUES

Kohëzgjatja
NJË MODUL
• DY DITËT E FUNDIT TË JAVËS
e enjte - e premte (pasdite)

Dialog motivues, trajnim i shkurtër i rritjes së vetëbesimit dhe qartësimit të kapërcimit të pengesave të brendshme

Përshkrim sqarues:

Trajnimi motivues i nivelit të parë, është një “One stop motivation”. Pra ndiqet një seancë motivuese me tematikën që zgjedh aplikanti, e cila publikohet çdo herë në faqen e
G-Academy, për temën, orën dhe datën.
Pjesëmarrësi mund të marrë pjesë jo vetëm në një por edhe në disa seanca të ndryshme me tematika të dedikuara; të cilat zhvillohen tre herë në muaj. Tematikat dhe folësit në këto seanca gjenden të skeduluara në kalendarin që publikohet në këtë faqe zyrtare. Këto seanca motivimi, zhvillohen me folës të shquar motivues, të cilët nëpërmjet një monologu të personalizuar, një qëndrim dhe analizë të tijën mbi çështje të ndryshme të cilat trajtojnë rritjen e vetëbesimit tek pjesëmarrësit.

Synojmë që seancat motivuese të kenë pjesëmarrjen e shpeshtë por jo vetëm, të Presidentes së Nderit të Fondacionit Prof. Ass. Dr. Grida Duma