Të ftuar të veçantë

Në çdo Event Motivues të ftuar të veçantë nga arti, komunikimi publik, politika, shkrimtarë dhe analistë, do të jenë pjesëmarrës në bashkëbisedimet me studentët që do të përfitojnë trajnimin.

Lista e emrave të të ftuarëve të veçantë do të publikohet pas çdo eventi të realizuar.

Çdo Event Motivues do të ketë të ftuar një personalitet të veçantë për temën specifike që do të diskutohet