Katër Nivele trajnimi që aftësojnë në Lidership, Komunikim, Karrierë

Trajnim ELITË

Lidership, Komunikim, Imazh

Trajnimi elitë nis me tre modulet e trajnimit në lidership:

Kohëzgjatja
6 JAVË

Si të marrim vendimin e duhur mes alternativave

Teoritë e marrjes së vendimeve

Leximi i ekuacionit të përzgjedhjes së alternativës që maksimizon suksesin

Orë Praktikë vendimarrje

Pjesëmarrësit vendosen ne kushte të marrjes së vendimeve mes alternativave opsionale në organizim, në drejtim apo në strategji


Lidership efiçient; të udhëheqësh me perfomancë të lartë

Mardhënia mes lidershipit që i maksimizon forcat dhe përformancës së organizatës

MË TË MIRËT NË KRYE!

Orë Praktikë

Komunikimi dhe përzgjedhje mes profileve të ndryshme individësh për detyra dhe qëllime të ndryshme.


Bota virtuale; komunikimi i liderit në rrjetët sociale; metodat efiçiente të imazhit virtual

Fuqia e imazhit të liderit!

Teknikat e komunikimit të shpejtë

Orë Praktikë

Zgjedhja e imazhit në shërbim të qëllimit


Modul interaktiv

Bashkëbisedimi VIP Profesionistë të suksesshëm në karrierë, personazhe të spikatur nga bota e politikës, artit, gazetarisë, letrave, publicistikës, menaxhimit dhe marketingut do të ndajnë elementët kyçë të arritjes së tyre.


Arti i Negociatës

Negociata me fitim

Teknikat e negociatës, kompromisit, përshtatjes dhe ritmin me punën si orkestër.

Arti i punës në grup, delegimi i përgjegjësive dhe pushtetit.

Orë Praktikë

Zhvillohen raste ilustrative të negociatave.


Krijimi i rrjetit VIP

Këshillim individual

Cdo pjesëmarrës zhvillon seancë individuale të këshillimit të karrierës me profesoratin.

Vendos kontaktet e rekomandimit për ecurinë e mëtejshme të profesionit me të tjerë profesionistë të spikatur të fushës së tij.

Trajnim motivues

Forcimi i pikave të forta dhe ulja e dobësive të vetëbesimit.


Aftësimet që përfitohen

1


 • Aftësi të larta të folurit publik
 • Aftësim i prezantimit të vetes, imazh dhe vetëbesim prezantues
 • Si të ndërtosh ndjekës,
 • Aftësi udhëheqësie,
 • Mjete dhe mekanizma që strukturojnë personalitetin tuaj udhëheqës drejt qëllimeve tuaja.
 • Aftësim i përballimit të sfidave të ambjentit ku jeton, studion apo punon, siç janë bisedat e vështira, udhëheqja e grupeve, dhe menaxhimi i situatave komplekse.
 • Të ndërtoni strategji udhëheqje që e çojnë organizatën tuaj drejt ndryshimit të suksesshëm, të paraprini të ardhmen duke mos ulur performancën.
 • Mundësi njohje me rrjetin e më të suksesshmëve dhe të drejtuesve të organizatave publike dhe private.

2


 • Aftësitë për të përballuar sfidat në vendin e punës, siç janë diskutimet e vështira, udhëheqja e grupit, negocimi i kompleksitetit.

3


 • Strategjitë e lidershipit për të drejtuar ndryshimin organizativ, shtrimi i të ardhmes ndërkohë që ruhet performanca e grupit.

4


 • Hyrje në rrjetin e liderëve të fushave të ndryshme.

Lidership effiçient; të udhëheqësh me perfomancë të lartë
Mardhënia mes lidershipit që i maksimizon forcat dhe përformancës së organizatës
MË TË MIRËT NË KRYE!


Puna e Liderit; përfshirja dhe thellimi tek avantazhet
Mëso mbi vizionin dhe angazhimin e dy kollonave primare të udhëheqësve


Puna e Liderit; të zgjedhë dhe të bashkojë
Mëso mbi teknikat kryesore të udhëheqësit në raport me burimet humane


Të udhëheqësh me pushtet dhe influencë
Zbuloni domethënien e pushtetit/fuqisë dhe influencës në lidership


Të udhëheqësh grupe në performancë efektive
Mekanizmat, funksionet dhe dinamikat e performancës së lartë në lidership


Strategjitë dhe modelet që udhëheqin ndryshimin
Roli i liderit në udhërrëfimin e ndryshimit


Mjeshtëria e kompleksitetit dhe shumësisë
Strategjitë që manaxhojnë shumësinë e faktorëve të brendshëm dhe të jashtëm në udhëheqje