Katër Nivele trajnimi që aftësojnë në Lidership, Komunikim, Karrierë

Trajnim PRIMAR

AFTËSITË PUBLIKE TË LIDERIT

Trajnim bazuar në praktikë; praktikat dhe aftësimi i komunikimit (performancë e të folurit, prezantimit publik)

Kohëzgjatja
TRE MODULE
• DY DITËT E FUNDIT TË JAVËS
e enjte - e premte (pasdite)

Llojet e komunikimit publik

Prezantimi vetjak; komunikim me audiencë të ngushtë, komunikimi me audiencë të gjerë publike aftësim i përshtatjes së folësit ndaj audiencave të ndryshme.

“Ti di, ti mundesh, ti udhëheq; por duhet të dish ta thuash që di, të dish si ta tregosh që mundesh të dish si njihet që udhëheq!”


Teknologjia virtuale dhe komunikimi sot

Metodat efiçiente të imazhit virtual.

Një imazh një fjali; fuqia e komunikimit të thjeshtë.

Teknikat aktuale të rrjeteve sociale; suksesi i shpejtë dhe i sigurt.


Lideri Komunikimi drejtimit

Të përzgjedhës dhe të bësh bashkë. Mëso mbi teknikat kryesore të udhëheqësit në raport me burimet humane.

“Lider JE, sepse KE të tjerë që të ndjekin!”

Si të përzgjedhësh më të mirët që ndiqen nga të tjerë dhe bëji bashkë të jenë me ty!


Interpretim i të dhënave

Avantazhi i dytë i liderit është informacioni.

Metoda e njohjes së të dhënave dhe mbështetja në statistika dhe gjetje.

Informacioni është kontroll, kontrolli është pushtet; zotëroje!