I ftuar nderi

Grida Duma

Kombësia
Albanian

Vendi i lindjes
Durrës

CV

1996 – 1999

Studimet e larta në Universitetin e Tiranës; Fakulteti i Shkencave Sociale, Diploma Filozofi

Koordinatore “Ama e të mërguarëve” o.j.f.

2009 – 2010

Bashkëthemeluese e Masterit Profesional “Administrimi i Institucioneve Sociale në Sistemin e Drejtësisë”

Fakulteti i Shkencave Sociale, Fakulteti i Drejtësisë, Prezenca e OSBE -së në Shqipëri

2003 – 2010

Sipërmarrje private

Administrim, menaxhim burimesh

2004 – 2008

Lektor, Menaxhim Administrim

Universiteti i Tiranës; Fakulteti i Ekonomisë

2007 – 2008

Lektor

Universiteti i Tiranës; Fakulteti i Shkencave Sociale – Departamenti i Sociologjisë, Teoritë e vendimmarrjes

2009

Autor

Monografi “Fëmijëria Menaxheriale”

2013

Autor

Monografi “12 Teza përtej 2013-s”

2014 – 2018

Lektore – “Teoritë e Lidershipit” & “Zhvillim i qëndrueshëm”

Universiteti i Tiranës; Universiteti Europian i Tiranës; Universiteti Marlin Barleti

2019 – Sot

Universiteti i Tiranës; Fakulteti i Shkencave Sociale

Deputet i Parlamentit të Shqipërisë; Antare e Kryesisë së Partisë Demokratike